Korea : การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - เกาหลี
แชร์ทาง :

ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้
ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย  - เกาหลี

ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
โดยผู้ชนะได้แก่ คุณ พุฒิพัฒน์ บุบผา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยในการแข่งขันการประกวดออกแบบในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
เมื่อ 7 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ส่งแบบเข้าแข่งมากกว่า 140 คน

ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศที่ผ่านมา

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea