รางวัลที่ได้รับ

"Happy Korea by K.T.C.C" No.1 Korean Tour Company

ล่าสุด ปี 2017 บริษัท เค.ที.ซี.ซี. จำกัด ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพทัวร์ยอดเยี่ยม โดยรัฐบาลเมืองพูซาน และองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพูซานปี 2016 นี้ บริษัท เค.ที.ซี.ซี. จำกัด ได้รับรางวัล บริษัททัวร์ยอดเยี่ยมจาก โซลซิตี้
และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการันตีทัวร์เกาหลีคุณภาพ 4 ปีซ้อน

Happy Korea ประสบการณ์ 10 ปีHappy Korea ประสบการณ์ 10 ปี

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา Happy Korea by K.T.C.C ทัวร์เกาหลีชั้นนำของเมืองไทย ได้รับรางวัลทัวร์เกาหลีมีคุณภาพจากองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในประเทศไทย และประเทศเกาหลี มากมาย อาทิ เช่น

 • ประกาศนียบัตรการันตีทัวร์เกาหลีคุณภาพจากโซลซิตี้ ปี 2013, 2014, 2015, 2016
  (Certificate of  Recongnition Quailty Tour Package from Seoul City 2013, 2014, 2015, 2016)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวจังหวัดคยองกี ปี 2011, 2013, 2014, 2015 
  (Plaque of appreciation from Gyeonggi-do 2011, 2013, 2014, 2015)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวจังหวัดคังวอน ปี 2007, 2013
  (Plaque of appreciation from Gangwondo 2007, 2013)

 • โล่รางวัล Top Sales จากสายการบินโคเรียนแอร์ ปี 2010, 2011, 2012
  (Top Sales Award from Korean Air 2010, 2011, 2012)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวเกาหลี ปี 2007-2011
  (Plaque of appreciation from Korean Tourism Organization 2007-2011)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวกรุงโซล ปี 2011
  (Plaque of appreciation from Seoul City 2011)

 • โล่รางวัล Agfa BJC ปี 2010
  (Diamond Film Award from Agfa BJC 2010)

 • ประกาศนียบัตรจากสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ ปี 2009
  (Certificate of the National Unification Advisory Council 2009)

 • โล่มิตรภาพและขอบคุณจากสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย ปี 2008
  (Plaque of Friendship and thanks from The Korean Association in Thailand 2008)

 • โล่รางวัลจากสมาคมเกาหลีเพื่อไทยศึกษาปี 2008
  (Awards from The Korean Association of Thai Studies (KAIS) 2008)
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Facebook Happytokorea
Twitter Happytokorea
YouTube Change Happytokorea
Instagram Happytokorea
Line Happytokorea