รางวัลที่ได้รับ

บริษัท เคทีซีซี จำกัด เข้ารับรางวัล Top incentive agent” หนึ่งในบริษัทท่องเที่ยวที่มียอดขายทัวร์ประเทศเกาหลีแบบหมู่คณะ,คณะประชุม และคณะศึกษาดูงานสูงสุด ภายในงาน “Korea Mice Night”   จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) เพื่อเป็นเกียรติและสนับสนุน พร้อมตอกย้ำความสำเร็จกับบริษัทท่องเที่ยวที่มียอดขายแบบหมู่คณะสูงสุด โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก ที่ผ่านมา


"Happy Korea by K.T.C.C" No.1 Korean Tour Company

ล่าสุด ปี 2017 บริษัท เค.ที.ซี.ซี. จำกัด ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพทัวร์ยอดเยี่ยม โดยรัฐบาลเมืองพูซาน และองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพูซานปี 2016 นี้ บริษัท เค.ที.ซี.ซี. จำกัด ได้รับรางวัล บริษัททัวร์ยอดเยี่ยมจาก โซลซิตี้
และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการันตีทัวร์เกาหลีคุณภาพ 4 ปีซ้อน

Happy Korea ประสบการณ์ 10 ปีHappy Korea ประสบการณ์ 10 ปี

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา Happy Korea by K.T.C.C ทัวร์เกาหลีชั้นนำของเมืองไทย ได้รับรางวัลทัวร์เกาหลีมีคุณภาพจากองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในประเทศไทย และประเทศเกาหลี มากมาย อาทิ เช่น

 • ประกาศนียบัตรการันตีทัวร์เกาหลีคุณภาพจากโซลซิตี้ ปี 2013, 2014, 2015, 2016
  (Certificate of  Recongnition Quailty Tour Package from Seoul City 2013, 2014, 2015, 2016)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวจังหวัดคยองกี ปี 2011, 2013, 2014, 2015 
  (Plaque of appreciation from Gyeonggi-do 2011, 2013, 2014, 2015)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวจังหวัดคังวอน ปี 2007, 2013
  (Plaque of appreciation from Gangwondo 2007, 2013)

 • โล่รางวัล Top Sales จากสายการบินโคเรียนแอร์ ปี 2010, 2011, 2012
  (Top Sales Award from Korean Air 2010, 2011, 2012)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวเกาหลี ปี 2007-2011
  (Plaque of appreciation from Korean Tourism Organization 2007-2011)

 • โล่ขอบคุณจากการท่องเที่ยวกรุงโซล ปี 2011
  (Plaque of appreciation from Seoul City 2011)

 • โล่รางวัล Agfa BJC ปี 2010
  (Diamond Film Award from Agfa BJC 2010)

 • ประกาศนียบัตรจากสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ ปี 2009
  (Certificate of the National Unification Advisory Council 2009)

 • โล่มิตรภาพและขอบคุณจากสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย ปี 2008
  (Plaque of Friendship and thanks from The Korean Association in Thailand 2008)

 • โล่รางวัลจากสมาคมเกาหลีเพื่อไทยศึกษาปี 2008
  (Awards from The Korean Association of Thai Studies (KAIS) 2008)
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Facebook Happytokorea
Twitter Happytokorea
YouTube Change Happytokorea
Instagram Happytokorea
Line Happytokorea