ตำแหน่งรับสมัครงาน

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดการทัวร์ประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) รวมถึงการติดต่อธุรกิจ การศึกษาดูงานแบบหมู่คณะหรือการเดินทางด้วยตนเอง และ Mice entertainment เรารับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ เทศกาล และงานสัมมนาอย่างครบวงจร เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เพื่อขยายความก้าวหน้าทางธุรกิจ และความต้องการในบุคลากร ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน

K.T.C.C. Co., Ltd. was founded on August 15, 2546 with the objective to be the bridge of relationships between Thailand and Korea. Our company has worked as the tourism business between Thailand and Korea, in the branding is Happy Korea, and MICE Entertainment worked for events, organize and seminar. We worked more than 15 years. Right now, the company has recruiting for new employees in positions:

 

ตำแหน่ง: Accounting Manager

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็ว
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความรู้ ด้านภาษีเงินได้ทั้งระบบ รวมถึง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีความสามารถปิดงบ และสามารถทำการกระทบยอดเงินฝากได้
 • สามารถจัดทำ สปส 10-1 ได้
 • จัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ภาษีหัก ณที่จ่าย ภงด.1 ภงด3 ภงด 53
 • มีความรุ้ ด้านเอกสารทางภาษี ที่ถูกต้อง

วิธีการสมัคร: ส่งอีเมลแนะนำตัว พร้อมแนบเรซูเม่ หรือ CV มาที่ piyapanee@k-tcc.co.th

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนุ่น โทร. 02 - 539 – 7387 ต่อ 18

 

Position: Assistant Manager / Manager of Mice & Event

Qualification:

 • Male or female age more than 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher.
 • Excellent English communication skills TOEIC score at least 700.
 • Working experience at least 5 years in organizing event and exhibition.
 • Knowledge and understanding in contacting and appraisal for events location and other related details.
 • Be able to coordinate and negotiate with suppliers or dealers.
 • Have background in construction, event equipment, electric system and multimedia system.
 • Be able to take care of the company’s equipment, including buying used is necessary.
 • Be able to manage the activities according to budget according to the company.
 • Be able to work outside and travel to other provinces, or abroad, according to the plans assignments.
 • Be able to work under pressure, and have good human relationship.
 • Can resolve the situation well.

วิธีการสมัคร: Send email introduce yourself and attach the resume to piyapanee@k-tcc.co.th

For more information please contact Khun Noon Tel. 02 - 539 – 7387 ext.18

 

ตำแหน่ง: Assistant Manager/Manager of Mice & Event

คุณสมบัติ:

 • ชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดีมาก (หรือคะแนนสอบ TOEIC ถึง 700 เป็นอย่างต่ำ)
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านการจัดอีเว้นท์ และออกบูธ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการติดต่อหาสถานที่จัดอีเว้นท์ ประเมินราคา และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงาน เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ หรือดีลเลอร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องงานโครงสร้าง แสง สี เสียง โรงพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์ และการออกบูธ
 • สามารถดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท เช็คจำนวนของ รวมถึงหาซื้อของใช้ที่จำเป็น
 • สามารถบริหารจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามงบประมาณตามที่บริษัทกำหนด
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ เดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดี

วิธีการสมัคร: ส่งอีเมลแนะนำตัว พร้อมแนบเรซูเม่ หรือ CV มาที่ piyapanee@k-tcc.co.th

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนุ่น โทร. 02 - 539 – 7387 ต่อ 18

 

Position: Mice & Event Staff

Qualification

 • Male/Female age less than 35 years old.
 • Knowledge in setup systems, event construction, Equipment AV, and other related works for Event and Exhibition.
 • Be able to deal with suppliers and dealers.
 • Understanding of “Concept and Event Design”.
 • Be able to work under pressure.
 • Be able to travelling around the country.
 • Good communication skill in English.
 • Strong computer skill in Microsoft Office (Words, Excel, Power Point)
 • Be able to manage work flow and work as a team.

วิธีการสมัคร: Send email introduce yourself and attach the resume to piyapanee@k-tcc.co.th

For more information please contact Khun Noon Tel. 02 - 539 – 7387 ext.18

 

ตำแหน่ง: Mice & Event Staff

คุณสมบัติ:

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าใจในระบบ Set Up งานโครงสร้าง และ Equipment AV ต่างๆ ในงาน Event and Exhibition
 • สามารถติดต่อประสานงานกับสถานที่จัดงาน และ Supplier ได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจในบริบทของงาน Concept and Event Design
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, PowerPoint, Excel, และ Program Graphic ได้
 • สามารถจัดการและประสานงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร: ส่งอีเมลแนะนำตัว พร้อมแนบเรซูเม่ หรือ CV มาที่ piyapanee@k-tcc.co.th

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนุ่น โทร. 02 - 539 – 7387 ต่อ 18

 

www.k-tcc.co.th , www.happytokorea.com )

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea