ทัวร์เสริม : Changdeokgung Palace & National Museum Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
โซล
กำหนดการ:
Changdeokgung Palace & Secret Garden – Nationall Museum of Korea
ประเภท:
ทัวร์ครึ่งวัน
ระยะเวลา:
09:00 – 13:30 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Changdeokgung Palace & Secret Garden

พระราชวังหลังที่สองขอพระเจ้าแทจง หลังจากการสร้างเสร็จสมบรูณ์ของ Gyeongbukgung Palace ในปี 1405 โดยปัจจุบันถือเป็นพระราชวังที่ได้มีการอนุรัษณ์ในสภาพสมบรูณ์ที่สุด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่ง UNESCO ด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและละเอียดอ่อน และการออกแบบอุทยานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

National Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและวัตถุมีค่ากว่า 11,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นหอศิลป์ที่ใช้จัดแสดงเวทีและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอีกมากมาย

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.