ทัวร์เสริม : Hwasung Fortress, Samsung D’light & Unhyunggung Palace

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
ซูวอน,เคียงกิโด
กำหนดการ:
Hwaseong fortress – Temporary Palace – Samsung D’light – Nat’l Museum of Korea – Ginseng outlet – Unhyeongung Palace
ประเภท:
ทัวร์เต็มวัน
ระยะเวลา:
09:00 – 17:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Hwaseong fortress

ป้อมฮวาซองเป็นป้อมที่มีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โชซอน(1392-1910) และเป็นป้อมปราการที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัด Suwon และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์กร UNESCO อีกด้วย

ป้อมปราการนี้ใช้เวลาตั้งแต่ปี 1794 - 1796 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูจองพระเจ้าชอนโจที่มีต่อพระราชบิดา และเป็นการบุกเบิกสร้างเมืองใหม่ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจของตัวเอง

Samsung  D’light

อาคารสำนักงานใหญ่ของ Samsung Electronics ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของซัมซุงมากกว่า 21 โซน ให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองและสนุกกับการใช้งาน

National Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและวัตถุมีค่ากว่า 11,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นหอศิลป์ที่ใช้จัดแสดงเวทีและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอีกมากมาย

Unhyeongung Palace

ประกอบด้วยอาคารหรูหร่า และถูกใช้เป็นที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสในพระเจ้าโคจงและสมเด็จพระราชินีนาถเมียงซอง ซึ่งจะมีแสดงพิธีย้อนร้อยที่พระราชวังนี้ทุกปี ในวันเสาร์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนเมษายนและเดือนกันยายน

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.