ทัวร์เสริม : Korean Folk Village Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
ยงอิน, เคียงกิโด
กำหนดการ:
Korean Folk Village
ประเภท:
ทัวร์ครึ่งวัน
ระยะเวลา:
09:00 – 13:30 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Korean Folk Village

หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี จำลองชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีในสมัยก่อนจนถึงปลายสมัยโชซอนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเรียนวัฒนธรรมเกาหลี นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีการจัดแสดงสถานที่ต่างๆที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นหมู่บ้านเกษตรกรรมและบ้านส่วนตัวอย่างกว่า 282 หลัง รวมทั้งเวทีการแสดงพื้นเมืองของเกาหลี อย่าง nongak (เพลงของชาวนา), ศิลปะการป้องกันตัวบนหลังม้า พิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่มีตามฤดูกาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใชช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดเทศกาล "ยินดีต้อนรับสู่โชซอน" ทุกปี เป็นเทศกาลที่ทำให้เหมือนท่านกำลังเดินทางข้ามเวลากลับไปสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะสำหรับครอบครัว โซนภูเข้าไฟ โซนรถเลื่อนหิมะน้ำแข็ง และตลาดดั้งเดิม ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเกาหลี อย่าง เค้กเกาหลีแบบดั้งเดิมข้าวเช่น jeungpyeon, injeolmi, bukeo-GUI หรือ Pajeon

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.