Happy Korea เป็นบริษัท ทัวร์เกาหลี ชั้นนำ ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในเส้นทาง ท่องเที่ยวเกาหลี มา นับสิบปีให้บริการจัด ทัวร์เกาหลี เพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน ติดต่อธุรกิจหรือศึกษาดูงาน ทั้งใน รูปแบบกรุ๊ปทัวร์และแบบกลุ่มส่วนตัว รวมทั้งจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม โชว์และ แพ็คเกจทัวร์เกาหลีสำหรับ ท่านที่ต้องการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมากมาย รวมทั้งได้รับ รางวัลจากการท่องเที่ยวเกาหลี และสายการบินโคเรียนแอร์อีกด้วย