Korea : ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทย
แชร์ทาง :

นายมุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภริยา

เดินทางเยือนประเทศไทย

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่าง 2 ประเทศ

 

การมาเยือนประเทศไทย ของ นายมุน แจ อิน ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี  

ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ นายมุน แจ อิน ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้

และถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในรอบ 7 ปี

 

โดยมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และกระชับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงกรอบพหุภาคีอีกด้วย

ซึ่งได้มีการร่วมลงนามเอ็มโอยูทั้งหมด 6 ด้าน

 

 

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย ทั้งความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากทั้ง 2 ประเทศ

และเชื่อมโยงนโยบาย NSP(New Southern Policy) ของเกาหลีใต้ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  อีกด้วย

Cr: NEWSIS
Cr: กระทรวงการต่างประเทศ

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea