ตำแหน่งรับสมัครงาน

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดการทัวร์ประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) รวมถึงการติดต่อธุรกิจ การศึกษาดูงานแบบหมู่คณะหรือการเดินทางด้วยตนเอง และ Mice entertainment เรารับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ เทศกาล และงานสัมมนาอย่างครบวงจร เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เพื่อขยายความก้าวหน้าทางธุรกิจ และความต้องการในบุคลากร ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน

K.T.C.C. Co., Ltd. was founded on August 15, 2546 with the objective to be the bridge of relationships between Thailand and Korea. Our company has worked as the tourism business between Thailand and Korea, in the branding is Happy Korea, and MICE Entertainment worked for events, organize and seminar. We worked more than 15 years. Right now, the company has recruiting for new employees in positions

 

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

 iskenderun escort

konya escort

iskenderun escort

hatay escort

izmir escort


ตำแหน่ง : Collective Operation Tour  1 อัตรา

หน้าที่ และคุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-38 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว หรือการตลาด
 • มีประสบการขายทัวร์ต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
 • เสนอขายทัวร์ต่างประเทศ ทั้งทัวร์หน้าร้าน และกรุ๊ปเหมา
 • สามารถวางแผนการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้
 • ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า

 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
 • ส่งกรุ๊ป อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนามบิน
 • สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • มีใจรักในการบริการ มีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Windows, Internet

 

สนใจร่วมงานกับเรา ติดต่อแผนกบุคคลได้ที่ โทร. 02 - 539 - 7387 ต่อ 18

วิธีการสมัคร: ส่งอีเมลแนะนำตัว พร้อมแนบสิ่งที่ใช้ในการสมัครเช่น เรซูเม่ CV และผลงาน portfolio ในรูปแบบ PDF (หากมี) มาที่ 

 

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea