Korea : เครื่องวัดบอกปริมาณฝุ่นและก๊าซในอากาศ
แชร์ทาง :

อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้บ้างจัง

บริเวณริมทางบนท้องถนนที่ประเทศเกาหลี จะมีเครื่องวัดที่บอกปริมาณฝุ่นและก๊าซในอากาศ

ถ้าอากาศดีเข็มจะชี้ที่สีฟ้า อากาศปกติจะชี้ที่สีเขียว อากาศเริ่มไม่ดีจะชี้ที่สีเหลือง

และถ้าฝุ่นและก๊าซมีปริมาณมากจนอากาศย่ำแย่จะชี้ที่สีแดง

เพื่อบอกให้ประชาชนรู้ และป้องกันตนเองจากมลพิษ

 

 

 

นอกจากนี้ ถ้าวันไหนที่ฝุ่นละอองมีปริมาณเยอะมาก จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของทุกๆคนด้วยนะ

เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

 

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea