line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Natural Wonders Jeolla-Busan

Happy Natural Wonders Jeolla-Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

____น.
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE 662
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว F สายการบิน Jeju Air ประตูทางเข้าที่ 3-4

วันที่ 2: สนามบินกิมเฮ – ไร่ชาโบซอง – หมู่บ้านนากานอัพซอง

เช้า
 • เดินทางถึงสนามบินมูอัน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เราจะนำท่านไปสัมผัส ไร่ชาโบซอง เป็นแหล่งปลูกชาเขียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและที่เป็นที่แรกในเกาหลี ซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง มีการปลูกชาแบบดั้งเดิม และชาวไร่ที่นี่มีความชำนาญในการปลูกชาเชียวเป็นอย่างดี ชาที่นี่จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดชาที่มีคุณภาพและอร่อยสุด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จาจังเมียน กรีน ทรี พร้อมทังซูยุก จาจังเมียนนี้เป็นบะหมี่แห้งคลุกด้วยซอสดำหวานทำจากเต้าเจี้ยวดำมีลักษณะข้น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของเกาหลีใต้

บ่าย
 • นําคณะเดินทางสู่เมือง ซุนชอน เยี่ยมชม หมู่บ้านนากานอัพซอง เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู แฮมุลทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MVL Hotel Yeosu เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: เคเบิลคาร์ชมเขาดูรยูนซาน – ป่าไผ่จุคโนกวอน – ถนนเมตาเซโคเอีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางขึ้น เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงใน Jeolanam-do ด้วยยอดเขาแปดยอดจึงเป็นที่ตั้งของวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย สามารถไปถึงยอดเขาได้โดยเคเบิลคาร์โดยใช้เวลาประมาณ 8 นาที และในวันที่อากาศแจ่มใสอาจจะมองเห็นยอดเขา Hallasan บนเกาะเชจูอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู สเต็กหมูย่าง ที่หมักให้นุ่มกินกับข้าวธัญพืชที่หุงในกระบอกไม้ไผ่พร้อม เสริฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย
 • ป่าไผ่จุคโนกวอน เมืองดัมยาง อยู่ไม่ไกลจากเมืองดัมยาง มีอุโมงค์ป่าไผ่ที่สวยงามร่มรื่น และยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ที่มีน้ำตก ศาลาพักผ่อน บ่อน้ำเล็กๆ จะช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าได้อย่างดีเลยทีเดียว
 • ถนนเมตาเซโคเอีย เป็นถนนที่ได้รับรางวัลจาก Korea Forest Service ในปี 2002 ให้เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดของเกาหลี จะมีต้นสนแดงตลอดแนวเราจะได้ชมธรรมชาติ ในฤดูใบไม้ผลิใบจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม ให้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบ     
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู เมนู ฮันจองชิก หรืออาหารชุดเกาหลี เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด จุดกำเนิดอยู่ที่ในวัง หรือบ้านของขุนนางผู้มีอันจะกิน ปกติจะเริ่มต้น เสิร์ฟ์จานเรียกน้ำย่อยเป็นของเย็น ตามด้วยพวกข้าวต้มหรือโจ๊ก ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ขอทอด ของย่าง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมือง ถ้าใครเคยจะรู้ว่าเยอะมากๆ แต่จะเป็นจานเล็ก ๆ

 • หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ตลาดจอนจู เป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่นิยมมาเดินช้อปปิ้ง เดินเล่น มีทั้งของกิน ของฝาก มากมายให้เลือกชม
ที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ Holiday Inn Gwangju 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4: วัดแบคยางซา – สถานีรถไฟกกซอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนัมโพดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • วัดแบ็คยังซา วัดนี้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางหุบเขาของอุทยานแห่งขาติแนจังซาน ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก มีศาลากลางน้ำอยู่ด้านใน และบริเวณรอบๆ ก็มีใบไม้เปลี่ยนสีให้ชมทั้วทั้งวัด
 • สถานีรถไฟกกซอง พาท่านนั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ให้ท่านเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่สวยงามตามธรรมชาติ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เซ็ตปลาย่าง เป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองจอนจู ปลาย่างสดๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียง และผักนานาชนิด ทานพร้อมข้าวสวยร้อน

บ่าย
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ
 • หลังจากนั้นพาท่านเดินเล่น Nampodong Street ที่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อย เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้ เพลิดเพลินเจริญใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ที่ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ Jagalchi Buffet ตลาดปลาจากาลชิ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในพูซานดังนั้น ที่นี่จึงได้ขึ้นชื่อว่ามีอาหารทะเลที่สดและอร่อยที่สุด

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crown Harbor Hotel ระดับ 4ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5: ศูนย์เวชสำอาง – วัดแฮดง ยงกุงซา – ศุนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาด
 • พาท่านไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดอง ยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเลเลย อีกทั้งยังหันหน้าของวัดออกไปทางทะเลด้วย ทำให้เป็นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของเกาหลี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู อูด้ง ออมุก เส้นอูด้งในน้ำซุปร้อนๆ กินกับลูกชิ้นปลาหลากหลาย

บ่าย
 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ และ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่าKorea’s Santorini” (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านกัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลัง เปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม ที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรีย แอร์
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 มิ.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
19 - 23 มิ.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
26 - 30 มิ.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
03 - 07 ก.ค. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
12 - 16 ก.ค. 62
35,900
34,900
33,900
6,500
17 - 21 ก.ค. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
25 - 29 ก.ค. 62
35,900
34,900
33,900
6,500
08 - 12 ส.ค. 62
35,900
34,900
33,900
6,500
22 - 25 ส.ค. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
04 - 08 ก.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
18 - 22 ก.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900
25 - 29 ก.ย. 62
33,900
32,900
31,900
5,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ - ปูซาน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-ปูซาน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สัมภาระน้ำหนัก KE น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน
 • ค่าทิป 20,000 วอน สำาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

   1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
   2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน
   4. การยกเลิก
    กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
    • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
    • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
    • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
   5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
   6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
   7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71
  ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
  บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8

 • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71
  ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
  บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352

  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)

  สำหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ
   ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร

  *การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea