line happy korea
line happy korea

ทัวร์เกาหลี

icon program tour
Happy Korea ให้บริการทัวร์เกาหลีคุณภาพ
ตามรอยรายการสมุดโคจร On The Way เที่ยวเกาหลี จังหวัดจอลลานัมโด
เปิดเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศเกาหลีแท้ๆ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอน และเมนูอาหารเกาหลีสูตรต้นตำรับ
นอนโรงแรม 4 ดาว บินระดับพรีเมี่ยม ไม่บังคับทิป และไม่ขายภาพระหว่างทริป

รอบการเดินทาง


พ.ค. 22-26

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline jeju

รอบการเดินทาง


พ.ค. 22-26


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินมูอัน – เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ไร่ชาโบซอง

3

หมู่บ้านนากานอัพซอง – สถานีรถไฟกกซอง – เดินทางสู่เมืองจอนจู – ช้อปปิ้งตลาดจอนจู

4

วัดจอง เฮซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) -เดินทางสู่กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซู – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 26,900 บาท

รอบการเดินทาง


พ.ค.  22-26

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Busan

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทาง


พ.ค.  22-26


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินกิมเฮ – ไร่ชาโบซอง – หมู่บ้านนากานอัพซอง

3

เคเบิ้ลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ป่าไผ่จุคโนกวอน – ถนนเมตาเซโคเอีย

4

วัดแบ็คยังซา – สถานีรถไปกกซอง -เดินทางเข้าเมืองปูซาน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนัมโพดง

5

ศุนย์เครื่องสำอาง - วัดแฮดอง ยงกุงซา – ศุนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 33,900 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea