line happy korea
line happy korea

ทัวร์เกาหลี

icon program tour
Happy Korea ให้บริการทัวร์เกาหลีคุณภาพ
ตามรอยรายการสมุดโคจร On The Way เที่ยวเกาหลี จังหวัดจอลลานัมโด
เปิดเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศเกาหลีแท้ๆ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอน และเมนูอาหารเกาหลีสูตรต้นตำรับ
นอนโรงแรม 4 ดาว บินระดับพรีเมี่ยม ไม่บังคับทิป และไม่ขายภาพระหว่างทริป

รอบการเดินทาง


ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline jeju

รอบการเดินทาง


ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินมูอัน – เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – หมู่บ้านนากานอัพซอง

3

ป่าไผ่เมืองดัมยาง – อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย – เดินทางสู่เมืองจอนจู – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู – โบสถ์คาทอลิก

4

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เดินทางสู่กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์เวชสำอางค์ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบก – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 26,900 บาท

รอบการเดินทาง


ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Busan

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทาง


ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินกิมเฮ – ไร่ชาโบซอง – หมู่บ้านนากานอัพซอง

3

เคเบิ้ลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ป่าไผ่จุคโนกวอน – ถนนเมตาเซโคเอีย

4

วัดแบ็คยังซา – สถานีรถไปกกซอง -เดินทางเข้าเมืองปูซาน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนัมโพดง

5

ศุนย์เครื่องสำอาง - วัดแฮดอง ยงกุงซา – ศุนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 33,900 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea