โปรแกรมทัวร์ : HAPPY MUD FESTIVAL 2017

HAPPY MUD FESTIVAL 2017
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : 21-25 ก.ค. 60 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

______ น.
 • ( หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง ) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว..... สายการบิน .... ประตูทางเข้าที่ .....
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ .......

วันที่ 2 : สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) - ชอลลาบุกโด - วนอุทยานแดดุนซาน - หมู่บ้านโบราณจอนจู - เรียนทำข้าวยำบิบิมบับ - จอนจู

เช้า

สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) - ชอลลาบุกโด - วนอุทยานแดดุนซาน

 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี )
 • หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่จังหวัดชอลลาบุกโดภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลี ที่ถูกขนานนามวาเป็นยุ้งฉางแห่งเกาหลี ได้รับการยกย่องเรื่องอาหารจานเด็ดหลากหลายชนิด และมี “วนอุทยานแดดุนซาน” ที่มีความสูงกว่า 878 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมืองแดจอน และจอนจู เป็นสถานที่มีชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับชมความงามของธรรมชาติ และพระอาทิตย์ตก เอกลักษณ์ของวนอุทยานแห่งนี้คือภูเขา 2 ลูกเอนเข้าหากันจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขาจูบกัน”  
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ทำมาจากเนื้อหมูมาหั่นสไลด์บางๆ หมักในซอสถั่วเหลือง น้ำมันงา พริกไทยดำ กระเทียม หัวหอม ขิง ไวน์ และน้ำตาล ประมาณ   2-4 ชั่วโมง นำมาต้มพร้อมใส่ผักนานาชนิด จนได้น้ำซุปที่เข้มข้น และเพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น คนเกาหลีจะนิยมห่อในใบผักกาดหอม หรือใบงา รับประทานคู่กับกิมจิและสาหร่าย

บ่าย

อุทยานแดดุนซาน - หมู่บ้านโบราณจอนจู - เรียนทำข้าวยำบิบิมบับ

 • นำท่านขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่ยอดเขา นำท่านท้าความเสียวด้วยการเดินข้ามสะพานแขวนความยาว 50 เมตร ข้ามหุบเหวสูงกว่า 81 เมตร สู่จุดชมวิวพาโนราม่า ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี และชาวต่างชาติขึ้นมาเพื่อเก็บภาพความประทับใจของอุทยานแดดุนซานแห่งนี้ 
 • จนสมควรแก่เวลานำท่านสู่เมืองจอนจู เมืองสวรรค์ของนักชิม ขึ้นชื่อทางด้านความคิดสร้างสรรค์การใช้วัตถุดิบร่วมกับวิธีการทำ และปรุงแต่งอาหารจากร้านอาหารต่างๆ จนทำให้เมืองนี้โด่งดังได้รับรางวัลเมืองที่มีความสร้างสรรค์ในศาสตร์การทำอาหาร จาก UNESCO
 • ชม หมู่บ้านโบราณจอนจู หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารบ้านเรือนโบราณกว่า 800 หลัง ที่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของเกาหลีใต้ และสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีย้อนยุคอีกหลายเรื่อง ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีกับ การเรียนทำบีบิมบับ หรือ ข้าวยำเกาหลี อาหารประจำชาติของเกาหลี กำเนิดในช่วงสมัยโชซอน ถือเป็นหนึ่งในสามเมนูดัง และดีที่สุดในสมัยนั้น การปรุงอาหารชนิดนี้ได้ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังไม่ผ่านการทอด ปิ้ง หรือย่าง ทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนูข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างรสชาติที่สมดุลแบบฉบับจอนจู หากมาจอนจูแล้วไม่ได้บีบิมบับ เหมือนมาไม่ถึงจอนจู

ที่พัก
Lewin Jeonju Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 : เมืองโบเรียง - เทศกาลหมักโคลน - เอเวอร์แลนด์ - ซูวอน

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

เมืองโบเรียง - เทศกาลหมักโคลน

 • ก่อนเดินทางร่วมสนุกกับเทศกาลโบเรียง **โปรดเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับล้างตัวก่อนกลับ**
 • นำท่านเดินทางสู่หาดแทชอน เพื่อเข้าร่วมสนุกกับเทศกาล โบเรียง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม  จากหาดทรายขาวสะอาดถูกเนรมิตกลายเป็นสวนน้ำโคลน ที่มีทั้งโซนสไลดเดอร์ มวยปล้ำในบ่อโคลน สระโคลน หรือโซนนวดตัวด้วยโคลนเพื่อผ่อนคลาย มุมพอกหน้า พอกตัวเพื่อบำรุงผิวพรรณ สำหรับโคลนที่ขุดมาจากใต้ทะเลในเทศกาลโบเรียงนี้ เป็นโคลนโพรียงบริสุทธิ์ที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง ด้วยคุณสมบัติโคลนที่โพเรียงที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายนี้ ทำให้โคลนโพเรียง ได้รับประกาศนียบัตร ISO9002  ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา และการรับรองคุณภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นอีกด้วย
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู แฮมุนทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟเกาหลี ที่ใส่เนื้อปู หอย กุ้ง ปลา ปรุงน้ำซุปด้วยหัวไชเท้า หัวหอม กระเทียม เติมด้วยพริกแดง พริกป่น จนนำซุปได้รสชาติเข้มข้นและเผ็ดร้อน  เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิด

บ่าย

เอเวอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านสู่เมืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับบัตร DAY PASS อาทิเช่นรถไฟความเร็วสู้ T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู คาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

ที่พัก
Suwon Value Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 : โซล - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - พระราชวังคยองบก - โซล ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง - ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์เซ็ตอาหารชาววัง - บีบับโชว์

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - พระราชวังคยองบก

 • จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงโซล นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • ให้ท่านแวะ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
 • นำท่านเข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังคยองบก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลาง เมนู  Shabu Shabu หม้อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพร้อมน้ำจิ้ม โดยนำเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนำไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่างๆและผักนานาชนิด พร้อมทั้งใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนำเนื้อหมูไปแกว่งในน้ำซุปร้อนๆ ให้สุกพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่าย

โซล ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง

 • จากนั้นนำท่านสู่ โซล ทาวเวอร์  (Seoul Tower)  ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนั้นให้ทุกท่านได้คล้องกุญแจคู่รักบริเวณด้านล่างของฐานโซลทาวเวอร์ กิจกรรมสุดฮิตที่ใครได้มาเยือนต้องแล้วต้องทำแทบทุกราย อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็น ที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์เซ็ตอาหารชาววัง Hanjeongsik  ให้ท่านได้เลือกหลากหลายด้วยอาหารพื้นเมืองเกาหลีคุณภาพดี มีให้ท่านเลือกทั้งข้าวยำเกาหลี หมูสามชั้นย่างรสเลิศ ปลาหมึกผัดพริกเครื่องแกงเกาหลี เครื่องเคียง และ อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มและของหวานขึ้นชื่ออย่างน้ำแข็งใสปิงซู

ค่ำ

บีบับโชว์

 • หลังจากนั้น พาท่านเข้าชม BIBAP SHOW โชว์ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงตลกประกอบ การร้องเพลง Accapella & Beatbox และการเต้น B-Boy & Martial arts ผ่านเรื่องราวในการแข่งขันกันทำอาหารแต่ละประเภท จบด้วย Bibimbap หรือข้าวยำเกาหลีอาหารขึ้นชื่อของประเทศ
ที่พัก
Marigold Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี - ซุปปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี

 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้, ขับสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ และยา เป็นต้น
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูโอซัม เมนูหมูปลาหมึกผัดซอสพริกเกาหลี ที่มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย เมนูสมัยใหม่ของเกาหลีที่ได้รับความนิยมทั้งชาวเกาหลี และต่างชาติ โดยนำบาร์บีคิวหมูติดมันและปลาหมึกหมักซอสแดงผัดในกระทะจนสุก จนได้น้ำขลุกขลิก รสชาติเข้มข้นทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ เพิ่มขึ้น ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยก็จะได้รสชาติความเป็นเกาหลีดั้งเดิมมากขึ้น

บ่าย

ซุปปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ  ช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ........
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 25 ก.ค. 60
30,900
29,900
28,900
4,900

เงือนไขการจอง

อัพเกรดกรุ๊ปส่วนตัว

   เพิ่มท่านละ 5,000 บาท จัดกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน/ กรุ๊ป

กำหนดการสายการบิน
 • สายการบิน : Asiana Airlines (OZ)
  รอบบิน เวลาออก เวลาถึง
  BKK-ICN
  OZ744
  02.10 09.20
  ICN-BKK
  OZ743
  20.20 00.10
  รอบบิน เวลาออก เวลาถึง
  BKK-ICN
  OZ742
  23.55 07.30
  ICN-BKK
  OZ741
  18.30 22.55
 • สายการบิน : Korean Air (KE)
  รอบบิน เวลาออก เวลาถึง
  BKK-ICN
  KE652
  22.45 05.50
  ICN-BKK
  KE651
  17.15 21.05
  รอบบิน เวลาออก เวลาถึง
  BKK-ICN
  KE658
  21.45 04.50
  ICN-BKK
  KE659
  18.50 22.55
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-อินชอน-กรุงเทพฯ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
  • สัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (ตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศที่รวมในค่าบริการ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโคชปรับอากาศ บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว / มินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
  2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการให้วีซ่า ของประเทศเกาหลีใต้)
  3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัท ฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  4. การยกเลิก
   กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
   • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
   • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
   • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างการที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter flight, Extra flight ทาง บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  7. ในกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : ไทยพาณิชย์   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 253-202057-8
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : กสิกรไทย   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 601-2-02452-3

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea