รายละเอียดการโอนเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  

ชื่อบัญชี เลขบัญชี ธนาคาร สาขา บัญชี
บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด 253-202057-8 ไทยพาณิชย์  ย่อยลาดพร้าว 71 ออมทรัพย์
บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด 601-2-02452-3 กสิกรไทย  ย่อย ลาดพร้าว 71 ออมทรัพย์

 

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352 หรือ fitbyktcc@yahoo.com
กรณีชำระด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

       กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~